close menu
EYFS

Chương trình

Early Year Foundation Stage

Chương trình học tại Cánh Diều được thiết kế tích hợp giữa chương trình EYFS ( Early Year Foundation Stage) của Bộ Giáo dục Anh Quốc và chương trình Giáo dục Mầm non Bộ Giáo Dục Việt Nam; nhằm mang lại những giá trị tối ưu và cấp tiến của thế giới, hài hòa với giá trị truyền thống và văn hóa của con người Việt.

Cốt lõi của chương trình EYFS tập trung vào tư duy mỗi trẻ là riêng biệt, việc lập kế hoạch và giảng dạy trẻ phải dựa trên cá tính và năng lực riêng của mỗi trẻ, xoay quanh nhu cầu và sở thích cá nhân của con.

cta cta