close menu
Tuyển dụng

Tin tức

blog-03

Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho trường Cánh Diều sắp đi vào hoạt động trở lại, Mầm non Cánh Diều cần tuyển dụng nguồn nhân viên đáp ứng các yêu cầu: yêu trẻ,ham học hỏi, trung thực, thân thiện, kiên nhẫn. [Chinh sua noi dung]

Hiệu Trưởng

Yêu cầu: Có bằng cấp. (không cần kinh nghiệm)

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Hiệu Phó

Yêu cầu: Có bằng cấp. (không cần kinh nghiệm)

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Quản lý Nhân sự

Yêu cầu: Kinh nghiệm 3 năm trở lên.

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Giáo viên

Yêu cầu: Trình độ đại học, cao đẳng không cần chuyên ngành Sư Phạm.

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Bảo mẫu

Yêu cầu: Trung cấp mần non trở lên hoặc y tá, hộ lý.

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Nhân viên y tế

Yêu cầu: Không có yêu cầu.

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Quản lý Kho

Yêu cầu: Không có yêu cầu.

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Nhân viên Bảo trì kiêm Thợ mộc

Yêu cầu: Không có yêu cầu.

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Bếp

Yêu cầu: Không có yêu cầu.

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Bảo vệ

Yêu cầu: Không có yêu cầu.

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Tạp vụ

Yêu cầu: Không có yêu cầu.

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Nhân viên Làm vườn

Yêu cầu: Không có yêu cầu.

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Thợ may

Yêu cầu: Biết làm đồ handmade.

Cơ sở 1: 288 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

cta